15. 10. 2018
Cezhraničná spolupráca SOŠ OaS v Krupine
15. 10. 2018
Dudince sú známe svojou vinárskou činnosťou
15. 10. 2018
CVČ uskutočňuje pravidelné hodiny zamerané na zvládnutie pravidiel cestnej premávky
15. 10. 2018
Imatrikulácia prvákov. Na krupinských školách ju prví absolvovali najmladší školáci ZŠ JCH
15. 10. 2018
Od septembra 2018 sa do futbalových súťaží zapojilo aj novovzniknuté mužstvo krupinského Strojára
15. 10. 2018
Študenti SOŠ OaS pravidelne využívajú možnosť zúčastniť sa pracovných pobytov v zahraničí
15. 10. 2018
Priaznivci kinematografie v našom meste sa konečne dočkali
5. 10. 2018
Primátor mesta informuje
5. 10. 2018
Aj tohto roku prilákal FUN RUN do Krupiny desiatky, možno stovky bežcov.
5. 10. 2018
Máme za sebou netradične dlhé a teplé leto