Zasadala komisia pre školstvo, mládež, kultúru,šport a verejný poriadok

Máte námet na reportáž?

Napíšte nám, alebo zavolajte, radi Vaše zaujímavé námety prídeme natočiť.

Chcem Vás kontaktovať