19. 2. 2020
Volejbalové kadetky odohrali ďalšie kolo
19. 2. 2020
Divadelný súbor Vartovka
19. 2. 2020
SOŠ OaS pripravuje študentov pre viaceré profesie
19. 2. 2020
Výročná členská schôdza
19. 2. 2020
Geografická olympiáda
19. 2. 2020
Stretnutie zástupcov Krajskej organizácie cestovného ruchu
14. 2. 2020
Séria volejbalových turnajov pokračuje
14. 2. 2020
Lyžiarske výcviky sú súčasťou skoro každej školy
14. 2. 2020
Obdobie plesov a fašiangových zábav je už v polovici
14. 2. 2020
Práca školských parlamentov je viac či menej viditeľná na všetkých ZŠ