14. 6. 2021
Primátor mesta informuje
14. 6. 2021
Zasadala "Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok"
14. 6. 2021
Domček CVČ Krupina
14. 6. 2021
OZ Podzemie Krupiny
14. 6. 2021
Tenisový Klub Krupina
14. 6. 2021
Kúpalisko Tepličky
14. 6. 2021
Domček CVČ Krupina
14. 6. 2021
Divadelný súbor Braxatoris
14. 6. 2021
ZŠ E.M.Šoltésovej
14. 6. 2021
Volejbalový Klub Krupina